หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีข่าวประชาสัมพันธ์ ครุศาสตร์สังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑

กำหนดการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

กำหนดการ ประชุมแลกเป...
Read More
กำหนดการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔
Read More
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔

อบรมออนไลน์ฟรี ” Canva for MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

จัดโดย สำนักทะเบียนแ...
Read More
อบรมออนไลน์ฟรี ” Canva for MCU  สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

Close