รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ma-icon-e1637074931671.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ icon-คุรุ-e1647331840554.png


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นฯ

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
ประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นฯ

ตารางสอน และปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตารางสอน และปฏิทินกา...
Read More
ตารางสอน และปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๒

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑

กำหนดการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

กำหนดการ ประชุมแลกเป...
Read More
กำหนดการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
Read More
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

กำหนดการ และตารางสอบปลายภาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

กำหนดการ และตารางสอบ...
Read More
กำหนดการ และตารางสอบปลายภาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ศูนย์อำนวยการโครงการ...
Read More
ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Close