โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน...
Read More
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการและปฏิบัติการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”
Read More
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studioและการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

กำหนดการ และตารางสอบปลายภาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

กำหนดการ และตารางสอบ...
Read More
กำหนดการ และตารางสอบปลายภาย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ศูนย์อำนวยการโครงการ...
Read More
ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔
Read More
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔

การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจประเมินคุณภาพ...
Read More
การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ว...
Read More
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

อบรมออนไลน์ฟรี ” Canva for MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

จัดโดย สำนักทะเบียนแ...
Read More
อบรมออนไลน์ฟรี ” Canva for MCU  สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

ขอเชิญร่วมบุญ บริจาคสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

Read More
ขอเชิญร่วมบุญ บริจาคสร้างอาคารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ Word...
Read More

Close