ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐
โทร.๐๕๖-๕๓๑๑๒๐
มือถือ ๐๘๗-๘๔๒๖-๙๒๔
https://www.facebook.com/BDCUTHAI

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี

พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี
หมู่ ๗ บ้านมะม่วงหวาน
ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

Close