ร่าง TOR/ราคากลาง

วันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์หัวข้อประกาศเปิดอ่าน
๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
Close