ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565

รายละเอียด

รับสมัครเข้าบรรจุพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทางเว็บไชต์
http://www.mbpra.mcu.ac.th/register.php

  • เป็นพระภิกษุ สัญชาติไทย
  • มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก
  • พํานักอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mbpra.mcu.ac.th/

Close